کاغذ صافی واتمن 598/3

فروش به صورت ورقه ای
4,000تومان

 

- کاغذ واتمن (whatman) گرید 589/3 

- مناسب جهت جداسازی باکتری ها، کپک ها و اسپورها

- فروش محصول به صورت ورقه ای می باشد.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشخصات محصول:

- Particle retention time: 2 um

- filteration speed herzberg: 750 s

- Ash content: 0.01(%) 

- typical thickness: 150 (um)

- Basis weight: 85

 

 

دانلود کاتالوگ کامل کاغذ فیلتر واتمن

 

 

 کلمات کلیدی:

کاغذ صافی خرید، کاغذ صافی فروش ، کاغذ صافی واتمن خرید ، کاغذ صافی واتمن فروش ، کاغذ جهت فیلتراسیون ، کاغذ صافی مناسب برای فیلتراسیون باکتری ، ویروس ، اسپور ، قارچ ، کپک ، فروش ورقه ای کاغذ صافی واتمن ، خرید ورقه ای کاغذ صافی واتمن ، خریدو و فروش برگی کاغذ صافی آزمایشگاهی ، وسایل آزمایشگاهی ، پایین ترین سایز کاغذ فیلتراسیون واتمن ، فروش کاغذ فیلتراسیون در ساری ، فروش کاغذ فیلتراسیون در تهران ، فروش کاغذ واتمن در تبریز ، فروش کاغذ فیلتراسیون در مشهد ، مرکز فروش کاغذ فیلتراسیون ، کاعذ صافی اشلس (بی خاکستر)

 

Keywords:

whatman filter papar , filter paper 598/3 sell , filter paper 598/3 buy 

Loading...