معرف قندهای احیا

معرف آماده دی نیتروسالیسیلیک اسید (DNS)

معرف آماده دی نیتروسالیسیلیک اسید (DNS) در حجم های مختلف (100 سی سی، 200 سی سی و 500 سی سی ) موجود است. لطفا جهت خرید محصول و کسب اطلاعات بیشتر با یکی از روش های ذکر شده در قسمت "تماس با ما" با کارشناسان تماس بگیرید. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیحات :

معرف DNS یک معرف بسیار مطرح در زمینه اندازه گیری قندهای احیا می باشد که اولین بار توسط میلر معرفی و ساخته شد. مبنای اندازه گیری قند با این معرف این واقعیت است که در صورتی که این معرف به یک نمونه حاوی مواد قندی افزوده شود و تحت گرما قرار بگیرد تغییر رنگ داده و این تغییر رنگ با غلظت قندهای احیا موجود در نمونه رابطه خطی دارد. با اندازه گیری میزان جذب محلول به دست آمده پس از حرارت دادن می توان میزان قند محلول در نمونه اولیه را محاسبه کرد.

مواد تشکیل دهنده معرف:

5و3- دي نيتروساليسيليك اسيد (DNS)، تارتارات مضاعف سديم-پتاسيم، سودسوزآور و آب مقطر

 

 

کلمات کلیدی:

دی نیتروسالیسیلیک اسید، شناساگر دی نیتروسالیسیلیک اسید تهران،  دی نیتروسالیسیلیک اسید تبریز ، دی نیتروسالیسیلیک اسید قم ، دی نیتروسالیسیلیک اسید اصفهان ، دی نیتروسالیسیلیک اسید اراک ، قیمت دی نیتروسالیسیلیک اسید ، خرید دی نیتروسالیسیلیک اسید ، فروش دی نیتروسالیسیلیک اسید ، تهیه دی نیتروسالیسیلیک اسید ، معرف DNS ، معرف دینیترو ساللیسیلیک اسید ، معرف قندهای احیا ، معرف جهت اندازه گیری قند ، رنگ سنجی قندهای احیا ، محلول آماده DNS، دی نیتروسالیسیلیک اسید مشهد

Loading...