محیط کشت بریلینت گرین آکار

محیط کشت Brilliant green agar

جهت خرید این محصول به صورت آماده (جامد شده درون پلیت) و یا به صورت غیر آماده (در اوزان 50 و 100 و 500 گرمی) تماس بگیرید. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیحات: 

محیط کشت بریلینت گرین آگار (Briliant Green Agar) ، یک محیط کشت افتراقی انتخابی برای گونه های سالمونلا می باشد که توسط کریستنسن و همکارانش معرفی شد تا یک محیط کشت انتخابی برای جداسازی سالمونلا از مدفوع و سایر مواد پاتولوژیک و هم چنین مواد غذایی شامل مواد لبنی و تخم مرغ و غیره باشد. همچنین با اضافه نمودن یک گرم سولفاپیریدین به 1 لیتر از این محیط، احتمال جداسازی سالمونلا بیشترمی شود.  اجزای تشکیل دهنده محیط کشت بریلینت آگر عبارتند از: عصاره مخمر- پپتون هضم شده با پروتئاز – لاکتوز – سوکروز – سدیم کلرید – فنول رد – برلیانت گرین – آگار . عصاره مخمر، ویتامین هایی لازم برای رشد باکتری ها را در محیط فراهم می کند و NaCl تعادل اسمزی محیط را حفظ می کند . لاکتوز و ساکاروز نیاز به کربوهیدرات محیط را رفع می کنند ، برلیانت گرین (BG) مهارکننده باکتری های گرم مثبت و بیشتر گرم منفی ها بغیر از سالمونلا  است و فنول رد شاخص pH است، که پس از اسیدی شدن به دلیل تخمیر لاکتوز و یا سوکروز، زرد رنگ می شود ( کلنی  E.coli  ) و پس از قلیایی شدن قرمز تیره میشود ( کلنی  Salmonell ).

 

 

 

کلمات کلیدی:

خرید بریلینت گرین اگار ، فروش بریلینت گرین اگار ، خرید بریلینت گرین اگار آزمایشگاهی ، فروش بریلینت گرین اگار صنعتی ، خرید بریلینت گرین اگار استاندارد ایران ، فروش بریلینت گرین اگار تجاری ، کاربردهای بریلینت گرین اگار، مقاله بریلینت گرین اگار ، مقالات بریلینت گرین اگار ، فروش بریلینت گرین اگار در مازندارن ، فروش بریلینت گرین اگار در ساری ، فروش بریلینت گرین اگار در تهران ، فروش بریلینت گرین اگار در تبریز ، فروش بریلینت گرین اگار در مشهد ، آنزیم بریلینت گرین اگار ارزان ، چطور بریلینت گرین اگار بخریم؟ ، چطور بریلینت گرین اگار بگیریم؟ ، بریلینت گرین اگار از کجا بخریم؟  صنایع غذایی ، خرید و فروش  بریلینت گرین اگار ، آنزیم های اصلی صنایع غذایی ، قیمت بریلینت گرین اگار، تولید بریلینت گرین اگار ، بریلینت گرین اگار مرک ، بریلینت گرین اگار سیگما ، بریلینت گرین اگار شارلو 

 

Loading...